Průmyslové kotle


Žárotrubné kotle SBK


 • parní, horkovodní, teplovodní
 • množství vyrobené páry 0,5 t/h - 25 t/h
 • jiné výkony a tlaky na vyžádání
 • vysoká účinnost > 95%
 • vhodné pro spalování zemního plynu, LPG, LTO, ELTO

 • připraveno na H2


Vodotrubné kotle SKP


 • parní, horkovodní, teplovodní
 • množství vyrobené páry 8 t/h - 50 t/h
 • jiné výkony a tlaky na vyžádání
 • vysoká účinnost > 95%
 • vhodné pro spalování zemního plynu, LPG, LTO, ELTO

 • připraveno na H2


Speciální kotle


 • Akumulační kotle SBKA
 • Kotle SMK do malých prostor
 • Spalinové kotle
 • Sklářské kotle
 • Přepravitelné kotle