Opravy parních lokomotivProvádíme opravy historických parních lokomotiv - GO kotlů, výrobu nových lokomotivních kotlů a přehřívačů páry, opravy přítokového potrubí na kotlích apod. V případě zájmu zajišťujeme i celkové opravy lokomotiv vč. pojezdu, karosářských, zámečnických a lakýrnických prací.
Generální opravy parních lokomotivních kotlů jsou většinou prováděny na demontovaných kotlích, které se pro účel GO dopraví do dílen SEA Kolín, a.s. v Kolíně.Rozsah GO je stanoven dle stupně poškození kotle a zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • výrobu nových žárových trubek vč. stahování a roztahování konců trubek
 • výrobu nových kouřových trubek pro umístění přehřívačů vč. stahování a roztahování konců trubek
 • výrobu trubkovnic - dýmniční, pecní, výměny trubkovnic
 • opravy skříňových částí kotlů vč. případné novostavby této části kotle
 • výroba válcových částí kotlů
 • výroba rozpěrek a jejich výměna - pevné, kloubové
 • opravy nýtování u starších kotlů
 • výroba nových přehřívačů páry
 • opravy sběrných přehřívačových komor
 • výroba vymývacích víček, pecních přikládacích otvorů, vodoznakových vývodů apod.
 • opravy potrubí na kotli - přítokové trubky, napájecí potrubí, komunikační trubky
 • parní dómy vč. vestaveb
 • výroba vzduchojemů

V případě celkové opravy se kromě výše uvedeného provádějí i repase armatur (armaturní hlava, vodoznaky, píšťala), opravy napáječů, parních kompresorů, apod.. Provádějí se opravy prostoru dýmnice, rámu lokomotivy, karosářské a zámečnické práce - opravy uhláků, zásobníků vody, opláštění kotle, budky, lakýrnické práce.

Kromě toho zajišťujeme provádění oprav menšího rozsahu u zákazníka na nerozebrané lokomotivě - výměny vadných trubek, opravy rozpěrek, opravy nátokových trubek, opravy komunikačních trubek, opravy přehříváků páry

Pro zájemce provádíme novostavby parních kotlů různých provedení. Tyto parní kotle se používají pro pohon lokomotiv, parolodě, parovozy, případně jiné účely dle přání zákazníka. Novostavby kotlů jsou prováděny dle evropské směrnice PED 97/23/ES a jsou schvalovány autorizovanou osobou, kotle jsou označeny značkou CE.