Tlaková a beztlaková zařízeníNapájecí jádro

Napájecí jádro je soubor zařízení zkompletovaný ve výrobním závodě do přepravitelného bloku. Napájecí jádro se skládá z napájecí nádrže, dohřevu napájecí vody a odplynění v parním odplyňováku. Pára pro odplynění a dohřev napájecí vody je přiváděna do napájecí nádrže z parní redukční stanice, případně parní barbotáží. V případě nízkých teplot směsi vratného kondenzátu a přídavné vody je možné napájecí jádro doplnit integrovaným ohřívákem přídavné vody a vratného kondenzátu. Napájecí jádro je možné umístit na vlastní ocelový rám zajišťující potřebnou nátokovou výšku napájecích čerpadel nebo je opatřeno pouze nosnými patkami pro umístění na ocelovou konstrukci zabudovanou ve stavbě. Napájecí jádro je vystrojeno potřebnou výstrojí a výzbrojí jako jsou armatury, měřicí přístroje, bezpečnostní výstroj, plošina pro zajištění přístupu k armaturám na parní straně nádrže, teplená izolace. Měření a regulace může být součástí MaR kotelny nebo je napájecí jádro vybaveno vlastním PLC v samostatném elektrickém rozvaděči jako součást napájecího jádra. Napájecí jádra jsou navrhována na konkrétní provozní podmínky. Nejedná se o vyhrazené tlakové zařízení.


Tlakové a beztlakové nádoby

Tlakové a beztlakové nádoby mohou být válcovité i hranaté v provedení vertikálním a horizontálním. Vyrábíme je z konstrukční nebo nerezové oceli. Parametry a provedení nádob řešíme dle druhu skladované kapaliny, provozního tlaku a teploty. 

Beztlakové nádoby se používají v kotelnách a ostatních provozech pro uskladnění vratného kondenzátu, technologických vod, napájecí vody nebo různých chemických roztoků.

Tlakové nádoby se používají pro různé provozní potřeby jako vzdušníky, uvolňovače apod. Rozměry nádob, materiálové provedení, polohu hrdel a příslušenství je možné upravit dle konkrétních požadavků zákazníka.


Autoklávy

Autoklávy neboli vulkanizační kotle vyrábíme a dodáváme především pro potřeby vulkanizace gumárenských výrobků. Jedná se o tlakovou nádobu, na jedné straně opatřené rychlouzavíracími vraty se speciálním bajonetovým uzávěrem. Otevírání a zavírání vrat je ruční nebo pneumatické s bezpečnostním snímačem - blokační pojistkou. Součástí autoklávů je kompletní armaturní vybavení - armatury s pohony, MaR, obslužné plošiny a lávky, vnitřní kolejnice pro zavážení vozíků s výrobky. Celý proces vulkanizace je monitorován a řízen pomocí ŘS. Velikosti autoklávů dodáváme dle požadavků zákazníka.

Autoklávy s přímým ohřevem Pára se přivádí přímo do prostoru autoklávu, kde jsou umístěny výrobky. Ve spodní části je odvod kondenzátu. Po skončení vulkanizace se pára odfoukne a po otevření vrat se vyjme vozík s výrobky.

Autoklávy s nepřímým ohřevem Pára se přivádí do topné vložky, která je umístěna po obvodu autoklávu. Kondenzát se odvádí ze spodní části topné vložky. Podlaha autoklávu je vybavena kolejnicemi pro vozíky s výrobky. Rovnoměrný ohřev vzduchu v autoklávu je zajištěn ventilátorem. Po ukončení ohřevu se topná vložka používá pro chlazení. Vložka je přepojena na chladící okruh.


Ekonomizéry

Ekonomizéry se používají zejména pro předehřev napájecí vody pro parní kotle, předehřev vstupní vody pro
horkovodní kotle nebo pro ohřev technologické nebo jiné vody. Ekonomizér se připojuje na výstup spalin
z kotle do svislého nebo vodorovného proudu spalin.

Přiřazení k jednotlivým kotlům provádíme podle konkrétních požadavků na použití ekonomizéru.
Rozměry a výhřevné plochy ekonomizérů mohou být určovány podle konkrétních požadavků na ohřev vody
nebo dochlazení spalin.

Ekonomizéry jsou konstruovány jako vodotrubné pro výpočtový přetlak do 6,5 MPa. Izolace a vnější
oplechování je prováděno na montáži.


Filtry

Filtry jsou stojaté, beztlaké, válcové nádoby z ocelových plechů a klenutých den. Nádoba je opatřena plnícími otvory, horním a spodním tryskovým dnem, potrubním rozvodem opatřeným uzavíracími armaturami a odběrnými místy vzorků vody s výlevkou. U pískových filtrů je navíc hrdlo pro přívod tlakového vzduchu, u změkčovacích filtrů je hrdlo pro přívod regenerantu.

Materiálové provedení filtrů je z konstrukční nebo nerezové oceli eventuálně v kombinaci obou. Nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa, pracovní teplota v závislosti na pracovní náplni a použitých tryskách až do 130°C. Přívod tlakového vzduchu o přetlaku 60-100 kPa.

Filtry je možné osadit armaturami ručně ovládanými nebo se servopohonem automaticky řízenými přes ŘS

Změkčovací filtry jsou určeny pro změkčování vody katexem v Na+ formě, případně pro neutrální dekarbonizaci. Upravovaná voda může protékat jak shora dolů (změkčování kondenzátu, anex při neutrální dekarbonizaci), tak zdola nahoru při změkčování vody. Pro změkčování katexem se doporučuje provoz zdola nahoru, pro úsporu regeneračního činidla. Výkon 1,5 - 370 m3/h

Pískové filtry slouží k zachycování suspendovaných látek ve vodě. Používají se v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladicí a technologické vody, filtraci kondenzátů a dalších kapalin. Náplň filtru tvoří vrstva filtračního materiálu - písku, kterým protéká filtrované médium. Po zanesení filtru se jeho funkce obnoví protisměrným praním vodou a tlakovým vzduchem. Výkon 1 - 140 m3/h.


Termické odplyňovače

Termické odplyňovače jsou zařízení pro termické odplynění napájecí vody pro parní kotle za účelem snížení korozivních plynů, zejména O2 a CO2 v přídavné vodě nebo kondenzátu. Zařízení se instaluje na napájecí nádrž. Odplynění se provádí rozstřikováním vody v tělese odplyňovače pomocí vestaveb. Proti rozstřikované vodě proudí pára přiváděná do napájecí nádrže. Uvolněné plyny se odvádí potrubím z odplyňovače do ovzduší.

Provedení odplyňovače je celonerezové nebo z konstrukční oceli s nerezovými vestavbami.

Teplota vody před vstupem do odplyňovače by neměla být nižší než 75°C, tlak na vstupním hrdle odplyňovače min. 1 bar. Pracovní tlak je nutné jistit pojistným ventilem nebo pojistnou smyčkou.

Nejvyšší pracovní přetlak nádoby je 0,5 bar, nejvyšší pracovní teplota na straně páry 200°C. Výkonový rozsah od 3 do 30 m3/h.