Kotle SBK
Kotle typu SBK jsou středotlaké, plamenco-žárotrubné, třítahové, s vnitřní chlazenou obratovou komorou, přirozenou cirkulací oběhové vody a excentricky umístěným plamencem.

Nabízíme moderní řešení s robustní konstrukcí kotle zaručující jeho dlouholetou životnost a snadnou údržbu.

Kotle jsou dodávány v provedení na sytou a přehřátou páru nebo alternativně jako horkovodní.

Tlakové těleso kotle je uloženo na základovém rámu, který umožňuje dilataci tělesa kotle.

Pro zvýšení tepelné účinnosti se kotel osazuje ekonomizérem, který je integrovaný v kouřovodu kotle.

Spalovací komora je dimenzována tak, aby zajišťovala trvale nízké hodnoty emisí vznikajících při hoření.

Kotel disponuje velkou akumulační schopností a odolností na nárazové odběry páry převyšující jeho jmenovitý výkon. Pro tyto případy je kotel opatřen vestavbou zajišťující suchost páry.

Minimální tepelné ztráty sáláním zajišťuje izolace 120mm tělesa kotle spolu s izolací hořákové desky a eliminací tepelných mostů.

Elektrický rozvaděč pro řízení a kontrolu provozu kotle obsahuje veškeré prvky nezbytné pro automatický či poloautomatický provoz kotle. Na dveřích rozvaděče je kromě jiných ovládacích prvků umístěn dotykový displej se zobrazenou technologií, který slouží pro monitoring, řízení i servis kotle.

Kotle lze doplnit tlumičem hluku hořáku, tlumičem hluku spalin, kondenzačním ohřívákem vody a přehřívákem páry.