Služby


Konstrukční činnost

Naše konstrukční oddělení se zabývá navrhováním:

 • průmyslových kotlů parních a horkovodních
 • akumulátorů páry a tepla
 • tlakových nádob
 • napájecích a zásobních nádrží
 • spalinových výměníků
 • odplyňovačů napájecí vody
 • separátorů

Pro pevnostní a tepelné výpočty používáme zejména program Thermes a pro konstrukční práce programy Solidworks a Inventor


Projektová činnost

Projektové práce v oblasti tepelné energetiky.

Studie, projekty (pro uzemní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby), inženýrská činnost. Poradenská činnost.

Firma disponuje vlastními projektanty v profesích strojně - technologické, elektro, měření a regulace.
Při zpracování projektové dokumentace se snažíme kombinovat nové technické prvky dostupné na trhu s osvědčenými řešeními, vyzkoušenými dlouholetou praxí, přizpůsobenými individuálním potřebám zákazníka. V projekční praxi uplatňujeme rovněž praktické zkušenosti z vlastní dodavatelské činnosti.

Výkresová dokumentace je vypracovávána v papírové i elektronické podobě (AutoCad, SolidWorks)


Revizní činnost

 • revize vyhrazených tlakových a plynových zařízení
 • revize , prohlídky a zkoušky určených tlakových zařízení
 • garanční i pogaranční servis
 • revize elektro
 • revize tlakové
 • revize plynové - periodické, provozní, výchozí

Další činnosti

 • pronájem kotlů a mobilních výtopen
 • ekologizace kotlů
 • decentralizace vytápěcích systémů
 • automatické úpravny vody

Servis, opravy a montáže

Tým našich kvalifikovaných pracovníků z oblasti strojírenství a MaR zajistí bezproblémový průběh zakázky a zaručuje vysokou kvalitu a rychlost odvedené práce.


 • servisní činnost MaR
 • opravy kotlů
 • strojní montáže
 • elektro montáže