Kotle SKPKotle typu SKP jsou středotlaké a vysokotlaké, vodotrubné, přepravitelné. Jsou dodávány v provedení dvou nebo třítahové na přehřátou páru, na sytou páru i jako dvouapůltahové, alternativně i horkovodní. Konstrukce tlakového celku je dvoububnová s kotlovým svazkem a přirozenou cirkulací. Je možné použít plynná i kapalná paliva. Z hlediska spalování jsou přetlakové.

Tato konstrukce je vhodná zejména pro větší parní výkony nebo pro kotle s vyšším tlakem páry. Ve srovnání se žárotrubnými kotli SBK mají na daný parní výkon nižší hmotnost a menší objem vody. Mají tak menší prostorové nároky a umožňují velmi rychlé najetí na provozní parametry. To znamená i nižší ztráty v případě, že kotel není v trvalém provozu a dochází k jeho odstavování.

Konstrukce a umístění přehříváku umožňuje najíždění kotle bez jeho zavodnění. Teplota přehřátí může být až do teplot 480-500 °C.

Díky velké spalovací komoře a jejímu extrémně nízkému zatížení, dosahují kotle vynikajících emisních hodnot, zejména NOx.

Zvýšení tepelné účinnosti kotle se řeší podle stupně vychlazení spalin a to jedním nebo několika bloky ekonomizéru. Dle prostorových možností kotelny může být integrován do kotle za kotlový svazek, případně na kotel nebo za něj. Pro navýšení účinnosti je možné použít ohřívák vzduchu a tím i využít dalšího odpadního tepla spalin.

Kotle je možno doplnit nerezovými ekonomizéry pro předehřev přídavné, užitkové či jiné technologické vody.

Tepelná izolace je provedena minerální vatou ve dvou vrstvách. Spolu s izolací hořákové desky a eliminací tepelných mostů do oplechování kotle jsou tepelné ztráty sáláním minimální.