Řídící systémyMěření a regulace

Zařízení pro provoz s občasným dohledem pro provoz parních kotlů (BoSB), V rámci realizace vyšších dodávek nabízíme také realizaci měření a regulace s nadřazeným řídícím systémem včetně vizualizace instalované technologie a archivace dat s využitím pro tvorbu přehledových grafů nebo tabulek. Upřednostňované systémy pro MaR jsou z provenience společností TECO a SIEMENS. Zařízení BoSB u nově vyráběných kotlů je standardní výstrojí kotlů podle ČSN EN 12 953 nebo ČSN EN 12 952. Pro starší kotle nabízíme dovybavení tímto zařízením, včetně zajištění schvalovacího procesu s TÜV a TIČR.


Výroba rozvaděčů

Pro možnost realizací dodávek technologií na klíč vyrábíme zkompletované a propojené rozvaděčové skříně pro měření a regulaci, elektromotorickou instalaci a řídící systémy.

Pro potřeby výroby rozvaděčů nabízíme zajištění technické pomoci, vypracování projektové dokumentace, technologického postupu výroby a samozřejmě i vlastní výrobu rozvaděče.

Rozvaděče osazujeme nejmodernějšími komponenty tuzemských i světových výrobců, což zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost provozu.

Rozměry rozvaděčů jsou neomezené, od malých rozvaděčů nástěnných až po rozvaděče skříňové.

Samozřejmostí je také zajišťování servisu, údržby a oprav rozvaděčů a jejich příslušenství.