Servis, opravy a montáže


Servis a montáže MaR

Součástí každé zakázky je též zajištění dlouhodobého a odborného servisu na instalované technologické zařízení.

Máme proškolené pracovníky na nejrůznější zařízení používaná pro technologii vytápění a proto nabízíme na tyto zařízení komplexní servisní služby.


Mimo jiné například nabízíme zajištění servisu na následující zařízení:

  • pravidelný servis celé kotelny
  • servis a revize hořáků
  • servis zařízení měření a regulace
  • servis zařízení BOsB parních kotlů
  • servis zařízení BOsB horkovodních kotlů
  • servis řídících systémů
  • servis a revize detektorů úniku plynu

  • servis regulačních stanic plynu
  • servis olejových dopravních a regulačních stanic
  • servis výměníkových stanic
  • prohlídky a revize tlakových nádob
  • revize vyhrazených elektrických zařízení

Standartní servisní služby nabízíme v pracovní dny do 24 hodin, v ostatních dnech do 48 hodin.

Je možno též nabídnout i speciální servisní podmínky a v nich garantovat dojezd na odstranění závady zařízení do 4hod od nahlášení poruchy.

Servis je zajišťován ze středisek Zlín a Kolín.

Součástí servisu též může být zajištění autorizovaného měření emisí.


Strojní montáže a opravy

Tým našich kvalifikovaných pracovníků zajistí bezproblémový průběh zakázky a zaručuje vyskou kvalitu a rychlost odvedené práce.

  • instalace a montáž kotlů
  • potrubní rozvody
  • kompletní GO kotlů
  • opravy kotlů a tlakových nádob formou okamžitého zásahu
  • výměny armatur
  • opravy potrubí
  • generální opravy technologických zařízení