Servis, opravy a montáže


Servis a montáže MaR

Součástí každé zakázky je též zajištění dlouhodobého a odborného servisu na instalované technologické zařízení.

Máme proškolené pracovníky na nejrůznější zařízení používaná pro technologii vytápění a proto nabízíme na tyto zařízení komplexní servisní služby.


Mimo jiné například nabízíme zajištění servisu na následující zařízení:

 • pravidelný servis celé kotelny
 • servis a revize hořáků
 • servis zařízení měření a regulace
 • servis zařízení BOsB parních kotlů
 • servis zařízení BOsB horkovodních kotlů
 • servis řídících systémů
 • servis a revize detektorů úniku plynu

 • servis regulačních stanic plynu
 • servis olejových dopravních a regulačních stanic
 • servis výměníkových stanic
 • prohlídky a revize tlakových nádob
 • revize vyhrazených elektrických zařízení

Standartní servisní služby nabízíme v pracovní dny do 24 hodin, v ostatních dnech do 48 hodin.

Je možno též nabídnout i speciální servisní podmínky a v nich garantovat dojezd na odstranění závady zařízení do 4hod od nahlášení poruchy.

Servis je zajišťován ze středisek Zlín a Kolín.

Součástí servisu též může být zajištění autorizovaného měření emisí.


Strojní montáže a opravy

Tým našich kvalifikovaných pracovníků zajistí bezproblémový průběh zakázky a zaručuje vyskou kvalitu a rychlost odvedené práce.

 • instalace a montáž kotlů
 • potrubní rozvody
 • kompletní GO kotlů
 • opravy kotlů a tlakových nádob formou okamžitého zásahu
 • výměny armatur
 • opravy potrubí
 • generální opravy technologických zařízení