Další činnosti


Pronájem kotlů a mobilních výtopen

Pro naše zákazníky zajišťujeme krátkodobý i dlouhodobý pronájem zdrojů páry, horké nebo teplé vody. A to ve formě samotných kotlů nebo převozitelných mobilních kotelen.

Nejčastěji tento zdroj využíváme při rekonstrukci kotelen, kdy není možné odstavit provoz výroby na déle než jeden den, během kterého provedeme samotné přepojení ze stávajícího zdroje na mobilní. Snažíme se tak minimalizovat vzniklé škody přerušením výroby.


Ekologizace kotlů


Decentralizace vytápěcích systémů


Automatické úpravny vody