Reference 2001 - 2010


VÚAB Roztoky

2010

Dodávka kotle 8 t/h, CHUV, hořák APH 90 PZ


Cutisin Jilemnice

2010

Dodávky a montáž parokondenzátních rozvodů pro linky č. 8 až 10


DIAMO, o.z. Geam, Dolní Rožínka

2010

Dodávka kotelny 5 t/h, kotle SBK 2,5, ekonomiséry, hořáky APH 25, BOSB Spirax Sarco, ŘS, CHUV, TUV


Cutisin Jilemnice

2010

Rozšíření kotelny - dodávka parního kotle SBK 8, ekonomisér, hořák APH 90, BOSB, ŘS, UV, RS plynu, potrubní rozvody


Enigen Jaroměř

2010

Dodávka 2 ks plynových hořáků Saacke SKVJG 50 na kotle BK 6


Cukrovar TTD Dobrovice

2010

Oprava přehříváku na kotlích 50 t/h, 40 bar, 450 °C, a 25 t/h, 40 bar, 450 °C


LET Kunovice

2010

Oprava tlakové části kotle R16 - šoty


BorsodChem MCHZ, a.s., Ostrava

2010

Oprava přehříváku páry, dodávka BOSB Spirax - pro fy. Ohnůt Zlín


Spirax Sarco S.A.S, Francie

2010

Dodávky tlakových nádob a separátorů


Technoexport

2010

Dodávka ohřívače, odplyňovače a redukční stanice páry


Fabricon a.s.

2010

Mongolsé velvyslanecví


Kofola Mnichovo Hradiště

2010

Dodávka a montáž kotle BK4


Ammann Nové Město nad Metují

2009

Úprava a oprava uhelného kotle 11,6 MW


ČKD DIZ - Nemocnice Motol

2009

Dodávka 2 ks dochlazovacích výměníků pro spalovnu


Dalkia Mariánské Lázně

2009

BOSB, zabezpečení kotelny


HELUZ Libochovice

2009

Dodávka kotelny 2 t/h, kotel SBK 2, eko, plynový hořák, BOSB Erab


Městská tepelná zařízení Benešov

2009

Oprava kotle BK4


REKOVA Jindřichův Hradec

2009

Oprava kotlů lokomotiv U46, 422.009, EP 1000/32


Česká spořitelna - Liberec

2009

Generální oprava kotelny


Energetika Strážské - Slovensko

2008

Generální dodávka vysokotlakého uhelného kotle SKR 22, 22 t/h, 65 bar, 450°C - 5 druhů paliv - černé uhlí, dřevní štěpka, kapalná paliva, ZP vč. dodávky stavby, M+R, EMI, potrubních rozvodů, zauhlování a odškvárování


HELUZ Hevlín, v.o.s.

2008

Dodávka kotelny 2 t/h, kotel SBK 2, eko, napájecí nádrž, ohřívák vody, dodávka CHUV


KOFOLA a.s. Mnichovo Hradiště

2008

Generální oprava a montáž 2 ks kotlů BK 2,5 , EKO, generální dodávka a montáž technologie parní kotelny, CHUV, TUV, NN, přívodu ZP


JINDŘICHODRADECKÉ MÍSTNÍ DRÁHY a.s. Jindřichův Hradec

2008

Generální oprava parního kotle lokomotivy U37.002


NEMOCNICE TÁBOR a.s. Tábor

2008

Úpravy a přepojení všech tepelných stanic v objektu nemocnice včetně vypracování prováděcí projektové dokumentace


JISTROP s.r.o. Dolní Bukovsko

2008

Dodávka a instalace plynového vytápění výrobních hal jednotkami ROBUR


MEVA Roudnice nad Labem

2008

Instalace zásobníků TUV s využitím odpadního tepla kompresorů


AFOTEK s.r.o. Humpolec

2008

Dodávka a montáž teplovodní kotelny s kotli Viessmann ve firmě WEZI-TEC Legnica, Polsko


Spirax Sarco Praha

2008

Dodávka expandérů a nádrží, dodávky separátorů páry


Cukrovar České Meziříčí

2008

Repase a montáž hořáku Huerbel, Belgie vč. nové automatiky pro sušící pec


BREMA Praha

2008

Dodávka dochlazovacího výměníku SKS 0,15 MW


STYROTRADE s.r.o. Čakovičky

2008

Dodávka a montáž akumulátoru páry a připojení blokové formy


Autopal Hluk

2008

Dodávka a montáž ekonomisérů na kotle 6 t/h


Fruta Kunovice

2008

GO kotle VSP 4 t/h, doplnění ekonomiséru


Veolia Memsep Praha

2008

Dodávka 2 ks pískových filtrů pr. 2500 mm pro Rusko


Chemopetrol Litvínov

2007

Dodávka vysokotlakého parního kotle SKP 7, 7 t/h, 69 bar, 450 °C, hořák Saacke - subdodávka pro fy. Ohnůt Zlín


Nemocnice České Budějovice a.s.

2007

Dodávka a montáž výměníkové stanice topení a ohřevu TUV, montáž parovodu, dodávka dochlazovače kondenzátu 1400 mm


Vytápění Mariánské Lázně s.r.o.

2007

Dodávka a montáž technologie CHUV


OAZA ENERGO a.s. České Budějovice

2007

Oprava roštového kotle 11,6 MW


PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Praha

2007

Instalace kotle BK8


PIVOVARY PERNŠTEJN a.s Pardubice

2007

Komplexní úpravy pro snížení energetické náročnosti při vytápění - teplovodní vytápění


WTG LK Chrastava spol. s.r.o.

2007

Dodávka akumulátoru páry 15 m3, nerezový ekonomizér za parní kotel 5 t/h


ZŘUD MASOKOMBINÁT a.s. Písek

2007

Montáž eka na kotel BK 8


STYROTRADE s.r.o. Rýmařov

2007

Oprava parního a kondenzátního potrubí, dodávka a montáž vzdušníku


Zeveta Bojkovice

2007

Dodávka instalace nového uhelného ekologizovaného kotle SKR 10 t v membránovém provedení, rekonstrukce a ekologizace kotle RK 8


AGRIS Medlov

2007

Dodávka plynové parní kotelny 20 t, kotel LOOS včetně stavby a potrubních rozvodů


ŽPSV Uherský Ostroh

2007

GO parního kotle BK 4


Jablonecká teplárenská

2007

Rekonstrukce - modernizace hořáků Saacke


J+R Moravské Budějovice

2007

Rekonstrukce parních rozvodů


Lázně Teplice nad Bečvou

2007

Rekonstrukce parní kotelny na léčebném domě Moravan


Styrotrade Čakovičky

2006

Dodávka a montáž kotelny 10 t/h, kotel SBK 8 a BK 2, BOSB Spirax Sarco, TUV, CHUV - reversní osmosa, ŘS, dodávka centrální mechanické filtrace technologické vody. Akumulátory páry 9 m3, spojovací parovody, RS plynu a plynové rozvody


Transelco Vrdy

2006

GO teplovodního kotle 1,7 MW


Cihelna Libochovice

2006

CHUV pro kotelnu, CHUV pro technologii, 2 ks AT stanic, potrubní rozvody


Preciosa Turnov

2006

Úpravy teplovodní kotelny, ekvitermní regulace


SECO Group Jičín

2006

BOSB Spirax Sarco na 2 ks horkovodních kotlů á 7,0 MW a horkovodní systém


ASAVET Biřkov

2006

Měření tuků ve vratném kondenzátu, nerezové kondenzátní nádrže


Golgot Nymburk

2006

Oprava parovodů, dodávka a montáž nerezového potrubí kondenzátu


SMS CZ Rokycany

2006

Dodávka teplovodního výměníku vč. ekonomiséru pro spalovnu Jihlava - G.D. Metrostav Praha, vyrovnávač tlaků, dodávka rozdělovače a sběrače, dodávka žárotrubného výměníku


Viessmann s.r.o. Rudná u Prahy

2006

Dodávka zařízení TUV pro firmu TELLO Šumperk


EASTERN SUGAR a.s. Hrochův Týnec

2006

Oprava přehříváku kotle 65 t/h 38 bar 450°


MTH Benešov

2006

Dodávka a montáž napájecí nádrže 16 m3. Dodávka odplyňováku pr. 1000 - montáž + demontáž stávající nádrže a odplyňováku.


MTH Kolín, kotelna Kostelec n/Č.L.

2006

Přestavba parního kotle BK 4 na teplovodní, ŘS, M+R, teplovodní vytápění zásobníků TTO


Sklárny Světlá nad Sázavou

2006

Přestavba 2 ks parních kotlů OKP 25 na kotle horkovodní - OKP-25-H, dodávka horkovodního kotle BK 8


WAB Pharma a.s. Roztoky u Prahy

2006

Výroba a výměna přehříváku kotle BAY


KM BETA,a .s. - závod Bzenec -Přívoz

2006

Decentralizace vytápění, páteřní rozvod plynu a instalace lokálních zdrojů, TPV kotelna 200 kW, plynové zářiče a plynové teplovzdušné agregáty " LERSEN"


BONATRANS, a.s. Bohumín

2006

Rekonstrukce vytápění a TUV, výstavba centrální teplovodní kotelny s kotli LOOS 3 x 2,7MW pro paliva zemní plyn a důlní plyn DEGAZ. Dodávka a instalace spalinového kotle 2,2 MW pro využití tepla z karuselové pece


RACIOLA - JEHLIČKA s.r.o., Uherský Brod

2006

Instalace tepelné a chemické úpravny vody pro stávající parní plynovou kotelnu v části závodu "forážka"včetně instalace zařízení BOsB ERAB. Výstavba nové parní plynové kotelny o výkonu 1,6t/hod včetně podzemní plynové přípojky a bezkanálového rozvodu páry


OEZ s.r.o, Letohrad

2006

Dodávka a montáž chemické úpravny vody pro parní kotelnu


Gumotex a.s.Břeclav

2006

Rekonstrukce 2ks hořáků SAACKE, rozšíření o elektronický poměr palivo/vzduch - Etamatic, instalace nových regulačních plynových řad, nová elektroinstalace 2ks kotlů OKP 16, dodávka a instalace redukční stanice páry pro odplynění, dodávka a instalace prvků MaR - měření páry pro 4ks kotlů, měření kondenzátu, měření přídavné vody


ARA Kolín

2005

Dodávka a montáž plynovodu, instalace plynových hořáků


ASAVET s.r.o. Biřkov

2005

Dodávka montáž kotle SKP 20 - 20 t/h; 1,8 MPa, instalace systému vracení tlakového kondenzátu


CEPOL CZ s.r.o. Šluknov

2005

Plynofikace kotelny - dodávka hořáku APH M 45 PZ, rozvody ZP, RS plynu, BOSB Spirax Sarco


CNIM Babcock Praha

2005

Dodávka akumulátoru páry


Fakultní nemocnice Hradec Králové

2005

Generální oprava ekonomiséru kotle 4 t/h


HYBLER Textil Jablonec n/J

2005

Dodávka 2 ks výměníků


INTERIER Říčany a.s.

2005

Potrubní rozvody termooleje vč. VS olej/olej, rozvody termooleje


LICOLOR a.s. Liberec

2005

Dodávka a montáž termoolejového kotle


MEVA a.s. Roudnice nad Labem

2005

Generální oprava kotle Viessmann


OPTREX CZECH a.s.

2005

Dodávka a montáž kotle BK 2,5 s ekonomizérem, hořák Weishaupt


PRECIOSA a.s. Turnov

2005

GO kotle MON 3 vč. výměny zadní obratové komory


SCHHIFF und STERN s.r.o. Semice na Hané

2005

Dodávka a montáž zařízení TÚV, montáž kotle MINGACINI s hořákem RIELO


STYROTRADE Čakovičky

2005

Dodávka a montáž 2 ks akumulátorů páry, dodávka a montáž parního kotle SBK 4 vč. ekonomizéru, hořáku APH 45, BOSB Spirax Sarco


TEPLO HB s.r.o.

2005

GO kotle Buderus


ZŘUD Masokombinát Písek

2005

Instalace mobilního zdroje tepla BK 6, plynofikace kotle BK 4, BK 8 kombinovanými hořák RAY a Saacke


AVON Rudník

2005

Dodávka a montáž 2 ks hořáku APH 90, ŘS kotelny, CHÚV


Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá

2005

Dodávka a instalace chemické (kyselá dekarbonizace) a tepelné úpravy vody (4 m3/h), instalace kombinovaného hořáku SAACKE na kotel VSP 4, dodávka a instalace zařízení BOsB ERAB včetně schválení provozu kotelny bez trvalé obsluhy


Raciola-Jehlička s.r.o., Uherský brod

2005

Generální oprava kotle VSP 2,5


MILTRA s.r.o.,Moravská Třebová

2005

Plynofikace areálu balení a expedice sýrů


ZEVETA ,a.s. Bojkovice

2005

Výroba a montáž ekonomizéru na kotel R 16


KM BETA,a.s. Hodonín, závod Bzenec -Přívoz

2005

Řídící systém provozu parních autokláv včetně strojní rekonstrukce, výroba a dodávka zařízení pro využití odpadního tepla autokláv, dodávka a montáž ekonomizéru na kotel VSP 6,5 včetně řízení napájení


KONTY G, a.s. Zlín

2005

Výroba 3 ks tlakových nádob. vzdušníků o objemu 4 000 l


LONKA Příbor

2005

BosB ERAB , kotel BK 8 a kotelna


Slovácká Fruta a.s., Kunovice

2005

Doplnění kotle BK 6 ekonomizérem


Linea Nivnice a.s.

2005

Přetrubkování kotle BK 8 + obratová komora, dodávka a instalace nových plynových hořáků APH M - 90 PZ pro 2x kotel BK 8, BOsB ERAB pro 2x BK 8 včetně kotelny, 1x dodávka montáž EKO na BK 8


Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba

2005

Dodávka a instalace měření páry, napájecí vody a regulace napájení 2ks parních kotlů PK 4


HB TEPLO Havlíčkův Brod

2004

GO teplovodního kotle


HELUZ Dolní Bukovsko

2004

Plynofikace pomocných provozů, komplexní řešení vytápění, teplovodní kotelna 2 x 66 kW


RUBENA a.s. Hradec Králové

2004

Dodávka a montáž BK 2,5 APH M 25 PZ, BosB


STYROTRAD,E s.r.o. Čakovičky

2004

Akumulátor páry


SAINT GOBAIN ORSIL Častolovice

2004

Katex 200


TON ENERGO Bystřice pod Hostýnem

2004

TUV, GO výměníku


EKOTERMEX a.s. Pustiměř

2004

Oprava - přetrubkování spalinového výměníku pro kotel HOVAL 6 t/h


DABOX s.r.o. Ostrava

2004

Solanka průměr 800


TOP EKO s.r.o. Plzeň

2004

Oprava spalinového parního kotle


MTH Město Benešov

2004

BosB ERAB na kotlích 4 x BK 6 v teplárně Benešov


MASO Písek

2004

Montáž přepravitelné výtopny 6 t/h, připojení kotle BK 4, dodávka a montáž přehříváku kotle BK 4, dodávka montáž hořáku Saacke na kotel BK 4 na spalování topného oleje a zemního plynu


ASAP s.r.o. Věž

2004

Dodávka a montáž zařízení pro spalování kafilérních pachů, instalace zařízení pro vracení tlakového kondenzátu přímo zpět do kotlů, oprava hořáku SAACKE


GOLGOT s.r.o. Nymburk

2004

Dodávka a montáž uvolňovače kondenzátu, nerezové rozvody potrubí


MEMSEP s.r.o. Praha

2004

Dodávka nerezových filtrů pr . 600


PIVOVARY Staropramen a.s.

2004

Generální oprava kotle, navýšení výkonu, dodávka a montáž žebrovicového ekonomizéru SEK 8


SMS CZ s.r.o. Rokycany

2004

Výroba spalinového výměníku 1120 kW, dodávka ekonomizeru spalinového výměníku 1120 KW (Litva)


MILTRA s.r.o., Městečko Trnávka

2004

Nová parní kotelna - kotle THS 40 - 2 x 4 t/h, hořáky Weishaupt, BOsB, úpravna vody - TUV, CHUV, vč. potrubních rozvodů


CIHELNA Dolní Bukovsko

2004

Plynofikace areálu, teplovodní kotelna, plynové zářiče


MLÉKÁRNA Jihlava

2004

Doplnění ekonomizéru na BK 8


ICN Czech Republic a.s.

2004

GO kotle MON 10, oprava obratové komory kotle MON, BOsB, plynulá reg. napájení


SEA SK Prievidza - Slovensko

2004

Dodávka kotle 8 t/h, M+R, BOsB


REC spol. s r.o. Mankovice

2004

Generální oprava kotle parního kotle BK 8


VITAR s.r.o., výrobní závod Tišnov

2004

Výměna hořáku na parním kotli BK 1,6 t/h, montáž zařízení BOsB ERAB včetně projektu a schválení provozu kotelny bez trvalé obsluhy na ITI Brno


ŽPSV Uherský Ostroh, závod Doloplazy

2004

Dodávka a instalace 2 ks ekonomizérů na kotle BK 8 a BK 4 včetně řízení napájení


ICN Roztoky

2004

GO kotle MON 12 t/h, GO kotle BAY 12 t/h, úprava průmyslového plynovodu, zapůjčení přepravitelné výtopny 2,5 t/h


INTERIER Říčany (dnes ALFA)

2004

Dodávka a montáž kotelny 1,6 t/h, teplovodní kotelna 1x 1 120 kW 1x 925kW 1x 405 kW, teplovodní kotelna 50 kW


MORAVIA Lacto a.s.

2004

Tlaková nádrž pr. 600, rekonstrukce redukčních stanic, dodávka a montáž ekonomisérů


EKOTHERMEX Vyškov

2004

Oprava spalinového parního kotle


LUŽE - Košumberk

2004

Výroba spalinového teplovodního výměníku vlastní konstrukce


FRUTA Podivín

2003

Dodávka a montáž repas plyn. hořáku APH 45 i pro BK 6 včetně deregulace tlaku plynu pro kotle BK 8 a BK 6


IVG Colbachini Krnov

2003

Finální dodávka technologie parní kotelny 2 x 2 t/h včetně CHÚV, TÚV a BOsB


ENERGETIKA Chropyně, a.s.

2003

Finální dodávka technologie parní kotelny včetně kompletní projektové dokumentace - montáž kotle OKP 25 ( 3,8 MPa, 440st.C ), dodávka a montáž hořáku na spalování zemního plynu SAACKE DDG 10, řídící systém, TÚV, montáž parovodu


LAUFEN CZ spol. s r.o. Znojmo

2003

Rekonstrukce CHÚV a kondenzátnho hospodářství - bezobslužný systém kotelny ERAB pro 3 ks parních kotlů včetně automatického odluhu


ŽPSV a.s. Uherský Ostroh - závod Doloplazy

2003

GO parního kotle BK 8 včetně obratové komory a vyzdívky


ASAVET Biřkov

2003

Dodávka a montáž kotle OKP 12 včetně kombi hořáku Saacke na spalování živočišného tuku - dodávka a montáž čerpací a ohřívací stanice na živočišný tuk pro hořáky - řídící systém , měření a regulace - rekonstrukce úpravny vody


TYLEX Letovice

2003

Oprava roštu kotlů RK 8 a R 16


ASAP Věž

2003

Dodávka a montáž kombi hořáku Saacke SKVJG 80 na spalování ZP/TTO a živočišného tuku


EASTERN SUGAR Hrochův Týnec

2003

Dodávka a montáž kondenzátoru páry na kotel 65 t/h, 440 st.C, 3,8 MPa


TEPLO Havlíčkův Brod

2003

GO 2 ks teplovodních kotlů OV 100


ZPA CZ Trutnov

2003

Dodávka výměníku voda - voda - 1,6/2,5 MPa, 20 m2


ICN Roztoky u Prahy

2003

Dodávka a montáž ekonomizérů na kotel Moning 12 t/h


PIVOVAR Bernard Humpolec

2003

Dodávka a montáž kotle BK 6,5 vč. hořáku APH 45 PZI


EGYPT

2003

Výroba ohřívacích stanic TTO 2 x 20 m2 pro PBS Třebíč, blokové uspořádání vč. armatur a regulací, 2 bloky


MLÉKÁRNA Jihlava

2003

Dodávka a montáž kotle BK 8 vč. ekonomizéru, hořák APH 90


Nan Chang, Čína, Clinico co.

2003

Výroba a dodávka abátoru pro spalování archyvačního plynu


REC Mankovice

2002

Dodávka a montáž repasovaného kombinovaného hořáku SAACKE - SKVJG 50 na parní kotel BK 8


NEMOCNICE Třinec

2002

Rekonstrukce 2x parní kotle VSP 4 z přehřáté páry na systou


FRUTA Podivín

2002

GO parního kotle BK 8


MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY a.s.

2002

Výměna přehříváku páry na kotli OK 65 t/h, 3,8 MPu 440st.C


PIVOVAR JANÁČEK a.s. Uherský Brod

2002

Dodávka a instalace parního kotle BK 4 s hořákem APH 45 PZ


ASAVET BIŘKOV

2002

Dodávka a montáž repasovaného kotle BK 12 a hořáku SAACKE v provedení kombi


DEIL EZ ZOR - Sýrie

2002

Kompletní dodávka kotle OKP 25, T94 a hořáku RAY na TTO vč. příslušenství - SŘTP, EMI, vzduchovody ventilátor


DALKIA MORAVA - Karviná doly

2002

Modernizace 3 x 4 ks stabilizačních plynových hořáků na DP na K2, K3, K4 - 85tp/h


OEZ Letohrad

2002

Dodávka a montáž hořáku APH-M 45 PZI na kotel PKG 6,5


SAINT - GOBAIN VERTEX závod Hodonice

2002

Dodávka a montáž hořáku APH-M 45 PZ na kotel VSP 2500


VLNAP Nejdek

2002

Zapůjčení mobilního parního zdroje 2,5 t/h, dodávka, montáž


TONA Pečky

2002

GO kotle BK 6, nové automatiky kotlů BK 6, BOsB ERAB na horkovodní systém, rozvody tepla a UT po závodě


TYLEX Letovice

2002

Oprava roštů uhelných kotlů RK 8, oprava CHÚV


DIAMO Dolní Rožínka

2002

Úprava kotle 12 t/h, rozdělená vazba palivo/vzduch, řídící systém


PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Chrudim

2002

Instalace záložního zdroje tepla po havárii Opatovické elektrárny, 2x BK10, hořák PHZ 880, doba realizace 96 hodin !! viz samostatná upoutávka v hlavním menu


SAP Mimoň

2002

Dodávka a montáž hořáku SAACKE na spalování živočišných tuků, TO a ZP na kotli BK 6, ŘS, SŘ


DĚTSKÁ LÉČEBNA Chocerady

2002

Dodávka a montáž centrálního ohřevu TÚV


LAGRIS Luhačovice

2002

Výroba, dodávka a montáž tlakové části kotle pro zařízení na pražení suroviny - termoolej


PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kolín

2002

Kompletní rekonstrukce ÚT, dodávka + montáž výměníkové stanice


REC Mankovice

2001

Výměna 3 ks hořákových automatik ( 3 kotle ) úprava a doplnění plyn. částí dle legislativy, sběr a přenos dat pro nadřazený řídící systém


LINEA Nivnice

2001

GO BK8, včetně uvedení do provozu


SEVEROFRUCT Trávčice

2001

Nová TÚV, BOsB SPIRAX, odluh, odkal


REGIO Uherský Brod

2001

Dodávka 3 ks hořáků Weishaupt, úprava čel kotlů a montáž, uvedení do provozu 6 ks hořáků Weishaupt


REGIO Uherský Brod

2001

Výměna 4 ks řídících automatik na hořácích APH


ZPS Malenovice

2001

Oprava uhelného kotle R 10H, částečná výměna tlakového celku


KM BETA Hodonín závod Kyjov

2001

BOsB kotelny, řídící systém kotelny a propařovacích komor


IVAX - CR a.s. Opava

2001

Oprava tlakového celku OKP 25, výroba a instalace ekonomizéru pro kotel BK 8


DALKIA MORAVA, Karviná doly

2001

Modernizace 4 ks stabilizačních plynových hořáků na DP na K1 - 85 tp/h


VEBA Olivětín

2001

Plynová kotelna 2 x 10 t/h, Loos s hořáky Weishaupt, VHÚV + TŮV, ŘS


NEMOCNICE České Budějovice

2001

Výstavba záložního zdroje, BK 12 + PHZ, BOsB Spirax, ŘS


JAWA Týnec n/S

2001

Dodávka a montáž automatické CHÚV


PIVOVAR Pardubice

2001

Dodávka a montáž kotle BK6 a BK8, hořáky Weishaupt, řídící systém, TÚV a CHÚV, kyselá dekarbonizace, BOsB Spirax


UNI Soběslav

2001

Plynofikace kotle OKP 16, doplnění plynové části hořáku SAACKE, rozvody plynu, měřící a reg. stanice plynuSECO Group Jičín

2010

Optimalizace tepelných rozvodů - rekonstrukce VS, rekonstrukce kotelny


Fruta Podivín

2010

Dodávka kotle SBK 8, hořák APH 90 PZ, žebrovicový ekonomisér


REKOVA Jindřichův Hradec

2010

GO 2 ks kotlů parních lokomotiv pro muzeum ČD Lužná u Rakovníka


TONA Pečky

2010

Výměna hořáku APH 45 na kotli BK 4


Severofrukt Trávčice

2010

Kompletní měření, regulace a elektroinstalace kotle VSP 4 t/h, BOSB Erab


Lučební závody Draslovka Kolín

2010

Instalace bezpečnostních klapek na odplyny z chemického provozu


Dalkia Industry CZ, a.s., Chlebovice

2010

Oprava tlakové části kotle OKP 5H a instalace hořáku APH 90


Enaspol Velvěty

2010

Dodávka parního bubnu pro chemickou pec


Bachl Ronneburg - SRN

2010

Montáž AKU


NKT Cables Vrchlabí

2010

Generální oprava BK8


Nemocnice Tábor

2010

Úprava zařízení TUV


ALGOP s.r.o. Ústí nad Labem

2010

Dodávka pískovývh filtrů pr.2000 mm


Ústav jaderného výzkumu Rež u Prahy

2009

Dodávka a montáž kotle SBK 6, plynový hořák APH 45 PZI


E.ON Mydlovary

2009

Dodávka akumulátoru tepla 130 m3, přestavba 2 ks parních kotlů na teplovodní SBK


Staropramen Praha

2009

Dodávka nové automatiky řízení spalovacího procesu na kotel Loos 18 t/h


Asavet Biřkov

2009

Dodávka nové automatiky řízení spalovacího procesu na kotel SKP 20 t/h


Cutisin Jilemnice

2009

Dodávky a montáž parokondenzátních rozvodů pro linky č. 6 až 7


Obec Nové Dvory

2009

Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ


Česká spořitelna - Kralupy

2009

Generální oprava kotelny


DIAMO s.p. Dolní Rožínka

2008

Dodávka a montáž kotle SKP 16, 16 t/h, 14 bar, 280°C, 2 bloky eka, plynový hořák, připojení na rozvody, projektová dokumentace


AFOTEK s.r.o. Humpolec

2008

Dodávka a montáž teplovodní kotelny s kotlem Viessmann ve firmě COLOR PROFI Boskovice


FRUTA a.s. Podivín

2008

Dodávka a montáž kotle BK 6, hořáku APH M 45 PZI, ekonomisér


FIBERTEX a.s. Svitavy

2008

Generální oprava kotle BK 8, výroba a montáž EKO, výměna hořáku APH M 45 PZ


CUKROVAR A LIHOVARY TTD a.s. Dobrovice

2008

Dodávka a montáž zařízení pro spalovaní bioplynu na kotli 25 t/h, GO přehříváku páry kotle 25 t/h


KOMTERM a.s. Praha

2008

Výroba a dodávka parního ohříváku vzduchu SOVZ 240


Cutisin Jilemnice

2008

Celková GO 2 ks kotlů BK 8 - K3, K4


Pivovar Janáček - Uherský Brod

2008

Rekonstrukce rozvodů tepla v celém areálu, opravy kotelny - dodávka nového kotle SBK 2,5, rekonstrukce UV, dodávka ekonomisérů na stávající kotel


Spirax Sarco S.a.s., Chatellrault, Francie

2008

Dodávky separátorů páry


WTG-SK Banská Bystrica

2008

Dodávka celonerezového ekonomiséru


AMMann Nové Město n./M.

2008

Úprava a oprava uhelného kotle 11,6 MW


Hedva Moravská Třebová

2008

Dodávka a montáž napájecí nádrže s příslušenstvím


Wunderer Znojmo

2008

Instalace kotle 6 t/h, doplnění ekonomiséru, úpravna vody


KOWA Ledeč n/S

2008

Dodávka a montáž automatického pískového filtru 2500 mm včetně armatur a automatiky ovládání


STYROTRADE s.r.o. Rýmařov

2007

Dodávka a montáž kotle SBK 4, EKO, akumulátory páry, CHUV, TUV, kondenzátní nádrž, napájecí nádrž


SMS CZ s.r.o.

2007

Výroba a dodávka spalinového výměníku 1400 kW,dodávka výměníku EKO SKS 1000 a 150 kW


Zásobování teplem Adamov s.r.o.

2007

Dodávka a montáž kotle BK 8


BACHL BRNO

2007

Dodávka a montáž SBK 6, EKO, akumulátor páry, CHUV, TUV, kondenzátní nádrže


SEVEROFRUKT a.s. Trávčice

2007

Rekonstrukce teplovodní kotelny osazené kotli PGV250, výměna hořáků APH M 16 PZ


Cutisin Jilemnice

2007

Celková GO kotle BK 8 - K2


TH s.r.o. Ratíškovice

2007

Dodávka napájecí nádrže NV 55 m3


PIVOVAR BEDELE, Etiopie

2007

Dodávka a montáž kotle SBK 10, celková GO původního kotle BK 8 v Bedele


BREMA s.r.o. Praha

2007

Dodávka dochlazovacího výměníku SKS 0,15 MW


DYAS Uherský Ostroh

2007

Výroba a instalace ekonomizérů na parní kotle Wyncke 8t/h a 10t/h


CTZ Uherské Hradiště

2007

Dodávky a montáž přehříváků páry a ekonomizérů na uhelné kotle RK 8


ŽPSV Doloplazy

2007

Výměna hořáku na BK 8, napájecí čerpadla a potrubí


Zásobování teplem Adamov, s.r.o.

2007

Dodávka parního kotle BK12 včetně příslušenství


Heluz Hevlín

2007

Rekonstrukce parních rozvodů závodu


IVAX_opava

2007

GO parního kotle BK 8 a instalace přehříváku páry do II. spalinového tahu, výměna ekonomizéru kotle OKP 16


Penzion Braníčkov

2007

Dodávka a montáž tepelného čerpadla vzduch-voda Viessman 28 kW vč. příslušenství


Pivovar Staropramen - Praha Smíchov

2006

Dodávka a montáž kotle BK 12 po GO, ekonomizér, hořák Saacke, BOSB Spirax Sarco


Severofrukt Trávčice

2006

GO 2 ks kotlů VSP 2500


AVON Rudník

2006

Centrální UV pro celý závod, UV pro kotelnu, AT stanice, potrubní rozvody, ŘS


Cutisin Jilemnice

2006

Rozvody páry a kondenzátu pro technologické linky, nerez rozvody, ofuky hlav linek


Fakultní nemocnice Hradec Králové

2006

Generální oprava ekonomizéru na kotel 4 t/h, oprava TUV, oprava VS


GAS-PRESS Prachatice

2006

Díly pro GO kotle 11,6 MW - dodávka konvekčního svazku, komory


HELIOR TRADE s.r.o. Praha

2006

Oprava přepravitelné výtopny OKP 12 v Oslavanech, potrubní rozvody


Veba Olivětín

2006

Oprava protiproudého výměníku


DAST s.r.o. Praha - Hotel Oceán Praha

2006

Rekonstrukce teplovodní kotelny 2,0 MW, nový ŘS, dodávka a montáž M+R


ZZN a.s. Mělník

2006

Doplnění BOsB Gestra na kotel BAY 1 t/h


Dřevařský závod Karancskeszi - Maďarsko

2006

Přestavba teplovodního kotle 0,5 MW na spalování dřevní štěpky na nízkotlaký parní, UV, rozvody


SATT Žďár n/S

2006

CHUV, dávkovače chemikálií


Josef Novák, Slovensko

2006

Dodávka tlakové části kotle 1,5 MW na spalování slámy


Plzeňské pivovary, závod Pivovar Popovice

2006

Dodávka změkčovacího filtru 1000 mm v provedení nerez, demontáž stávajícího filtru 1400 a montáž nového filtru


CTZ, s.r.o. Uherské hradiště

2006

Dodávka a výměna kompletního tlakového celku uhelného parního kotle RK4


AGRIS spol. s.r.o., Medlov

2006

Dodávka chemické úpravny vody 15m3/hod - kyselá dekarbonizace včetně dodávky stavební části


Pivovar Janáček, a.s.,Uherský Brod

2006

Dodávka a montáž předehřevu upravené vody pro parní kotelnu


Energetika Chropyně, a.s.

2006

Montáž venkovního rozvodu topné vody


AMMANN Czech Republick a.s.

2005

Ekologizace kotle RK 11,6 MW


ASANACE s.r.o. Žichlínek

2005

Rekonstrukce úpravny vody


AVON AUTOMOTIVE a.s. Rudník

2005

Dodávka a montáž parovodu, oprava vulkanizačního kotle


CIKAUTXO CZ, s.r.o.

2005

Instalace mobilního zdroje tepla - přepravitelná výtopna 2,5 t/h


CUTISIN s.r.o. Jilemnice

2005

Rrozvody topné vody pro klimatizace nového závodu, přívod páry a kondenzátu pro nový závod vč. potrubních mostů


GOLGOT s.r.o. Nymburk

2005

Oprava parního kotle VSP 2,5 t/h


INTERIER Říčany a.s.

2005

Teplovodní kotelna 400 kW pro výrobní linku, rozvody tlakového vzduchu, rozvody chladící vody


KOVOSVIT MAS a.s. Sezimovo Ústí

2005

Dodávka a montáž výměníků na odpadní teplo za kompresory GA 37 a GA 75


LIHOVAR CHRUDIM a.s.

2005

Rekonstrukce CHUV s použitím prvků Culligann


Nemocnice České Budějovice

2005

Předávací a výměníková stanice, oprava potrubních rozvodů


Pekárny Odkolek a.s.

2005

Demontáž a montáž nerezových komínů


S.W.E: Technologies a.s. Plzeň

2005

Dodávka tlakové nádoby SEV 1000


SMS CZ s.r.o. Rokycany

2005

Výroba spalinového výměníku 370 kW, dodávka ekonomizeru spalinového výměníku 370 KW (Jihlava)


SVA Holýšov

2005

Dodávka a montáž kotelny 7,0 MW s kotel HBK 10, rozvody plynu, oběhová čerpadla, UV


TYLEX Letovice

2005

Oprava roštu kotle R 16


ŽOS ČESKÉ VELENICE a.s.

2005

Oprava roštu kotle RK 12


SAINT GOBAIN VERTEX a.s.

2005

GO kotle BK 10


Pivovar Janáček, a.s., Uherský Brod

2005

Dodávka a montáž zařízení ERAB pro parní kotelnu 4 t/h včetně schválení provozu kotelny bez trvalé obsluhy.


REC, spol. s r.o. Makovice

2005

Dodávka a montáž zařízení pro spalování živočišných tuků na kotlích BK 12 a BK 8 s hořáky SAACKE


ŽPSV Uherský Ostroh

2005

Dodávka a instalace 2 ks hořáků APH 90 na kotle BK 8, výroba a montáž 2 ks ekonomizérů na kotle BK 8 a BK 6, přetrubkování kotle BK 4


KM BETA,a.s. Hodonín,závod Kyjov

2005

Přetrubkování kotle BWE TOMA 2 MW, hlídání tlaku topného systému a úprava vody vč. doplňování do systému


CTZ ,s.r.o. Uherské Hradiště

2005

Výroba ekonomizérů na kotle RK 4 A R 8


SAINT GOBAIN Vertex, závod Hodonice

2005

Výroba a montáž obratové komory na kotel BK 4


Fruta Podivín a.s.

2005

Doplnění kotlů BK 8 a BK 6 ekonomizéry


Bivoj a.s., Opava

2005

Dodávka a instalace nového parního kotle SBK 4 s přehřívákem páry, dodávka a instalace repasovaného hořáku Saacke SKVJG 40 pro spalování TTO, dodávka a instalace nové aut. změkčovací stanice CHÚV, dodávka a instalace zařízení pro automatický chod úpravny vody, BOsB ERAB pro SBK 4 P a OKP 8 včetně kotelny


SBD Panorama Uherský Brod

2005

Dodávka a instalace hořáků De Dietrich, rekonstrukce ohřevu TÚV v domovních kotelnách


GUMOTEX Břeclav

2004

Výměna odplyňováku - výrobek SEA


KLIMO s.r.o. Mnichovo Hradiště

2004

Dodávka kotle BK 2,5 t/h


PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

2004

Kotelna Zbraslav - BOSB Spirax Sarco na čtyři kotle BK, ŘS kotelny


AVON AUTOMOTIVE Rudník

2004

CHUV, TUV, GO koltů DURO Dakovič 8 t/h, BosB, ŘS pro UV.


AGRO Bystré

2004

Teplovodní kotel 500 kW na dřevní odpad


GFE Předměřice nad Labem

2004

Napájecí nádrž, odplyňovák


SEVAPHARMA a.s. Praha

2004

Přetrubkování kotle LOOS 10 t/h


NELI SERVIS s.r.o. Liberev

2004

Dodávka výměníku pro spalovnu


VTML s.r.o. Marianské Lázně

2004

Oprava přehříváku kotle OKP 25


MARTIA a.s. Ústí nad Labem

2004

Oprava vyzdívky RK 25


ZZN Vysoké Mýto

2004

Oprava kotle KLT 350 P


SAINT GOBAIN VERTEX Litomyšl

2004

Přetrubkování spalinového výměníku WSCM 100S japonské výroby


CUTISIN s.r.o. Jilemnice

2004

Dodávka a montáž parní přípojky pro nový závod, vč. potrubních mostů - rekonstrukce kotle K 4 - dodávka a montáž hořáku APH 90, ekonomisér, BOSB Spirax Sarco, připojení na ŘS


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

2004

Oprava rozvodů plynu na pecích, dodávka a montáž teplovzdušných agregátů, dodávka a montáž teplovodní kotelny v kotli Viessmann, oprava potrubních rozvodů


O.K Konstrukce s.r.o Kutná Hora

2004

Dodávka a montáž teplovodního řádu


RUBENA Hronov, a. s.

2004

Dodávka a montáž kotle BK 2,5; hořák APH 25, BosB


TEPLO HB s.r.o.

2004

GO kotle PGVE 65


LÁZNĚ Luhačovice

2004

Finální dodávka kotelny BK 6,5 + BK 8, vč. přehříváků páry, ekonomizér, BOsB ŘS, M+R


MLÉKÁRNA Bánovce n/B - Slovensko

2004

Kotel BK 8 vč. M+R


INTERIÉR Říčany

2004

Dodávka kotelny - kotel BK 1,6 s ekonomizérem a přehřívákem páry, tepelná a chemická úpravna vody, M+R, plynová přípojka, hořák APH 25, budova kotelny - stavební část


FRUTA Podivín a.s.

2004

Dodávka a montáž repas. plyn. hořáku APH 90 PZ pro kotel BK 8


IVAX PHARMACEUTICALS s.r.o. Opava

2004

Dodávka a instalace kotle 25 t/h, 1,4 MPa, 250 °C, kombi hořák Saacke DDZG 10 ZP/TTO, dodávka 2 bloků ekonomisérů, kouřovody, potrubí, včetně projektu


ŽELETAVSKÁ SÝRÁRNA, a.s., Želetava

2004

Oprava parního kotle 2,5 t/h, montáž zařízení BOsB ERAB včetně projektu a schválení provozu parní kotelny bez trvalé obsluhy na ITI Brno


OKD PASKOV, Důl Stařič

2004

Rekonstrukce centrální parní kotelny o výkonu 20 MW na horkovodní včetně řídícího systému


ŽPSV Uherský Ostroh

2004

Dodávka a instalace hořáku APH - M 45 PZI na kotel BK 6


STAROPRAMEN Bráník

2004

FD kotelny 8 t/h, EKO


LIHOVAR Chrudim a.s.

2004

Dodávka a montáž EKA na 2 kotle BK 10, rekonstrukce potrubních rozvodů TUV


ŽOS České Velenice

2004

Oprava roštu kotle 12 t/h


NEMOCNICE Liberec

2004

Výroba ekonomizéru pro spalinový parní kotel


FAKULTNÍ NEMOCNICE Hradec Králové

2004

GO kotle 8 t/h, vložky výměníků, zadní obratová komora a přehřívák na kotli, oprava kouřovodů BK 8, přeložka potrubí teplé a studené vody, kondenzátní filtr, oprava kouřovodů s vyzdívkou


Rudolf Jelínek Vizovice

2003

Dodávka a montáž technologie CHÚV kotelny - reverzní osmóza


REC, spol. s.r.o., Mankovice

2003

Dodávka a montáž kombinovaného hořáku SAACKE SKVG 80 na kotel BK 12 a jeho zprovoznění na zemní plyn


PIKA, a.s. Bzenec

2003

Instalace parního kotle DANSTOCKER tdc 9 s hořákem Weisshaupt včetně komínu, napájecí nádrže a BOsB ERAB - dodávka a instalce 2 ks ekominizérů včetně plynulé regulace napájení


SAINT GOBAIN - Vertex, a.s. -závod Hodonice

2003

Dodávka a instalace repasovaného kotle BK 6 s hořákem APH 45 PZI včetně BOsB Gestra - rekonstrukce plynových rozvodů kotelny včetně deregulací - dodávka a instalace automatických odluhů Gestra pro 3 kotle - rekonstrukce výměníkové stanice horkovodu s výměnou páteřních rozvodů - rekonstrukce TÚV a topných okruhů včetně nového řízení - dodávka a instalace kondenzátní nerezové nádrže 14 m3


HAMÉ a.s.Babice

2003

Instalace parních kotlů Danstocker TDC 9 a repasovaného BK 12 s hořáky Weisshaupt včetně ekonomizérů, komínů a kaskádního systému řízení


SAP Mimoň

2003

Dodávka a montáž kombi hořáku Saacke SKVJG 50 na spalování ZP/TTO a živočisného tuku, čerpací stanice, M+R, řídící systém


FN Hradec Králové

2003

Rekonstrukce VS, dodávka a montáž ohříváků vody


ASANACE Žichlínek

2003

Dodávka a montáž 2 ks kombi hořáků Saacke SKVJG 80 na spalování ZP/TTO a živočišného tuku, čerpací a ohřívací stanice živočišného tuku, potrubní rozvody, ŘS


ŽOS České Velenice

2003

GO roštu uhelného kotle R 12, potrubní rozvody


STASIS - ZBA Horní Slavkov

2003

Ekologizace roštového kotle R 5,5 MW


LIHOVAR Chrudim

2003

Dodávka a montáž 2 ks ekonomizérů na kotle BK 10 t/h


STUDIO TV 2000 Praha

2003

Dodávka a montáž teplovodního kotle 0,7 MW vč. hořáku APH 16, M+R, potrubních rozvodů


AVON AUTOMOTIVE Rudník

2003

GO 2 ks kotlů Dakovič 8 t/h, BOsB Spirax Sarco, rekonstrukce UV, ŘS


ČESKÁ SPOŘITELNA - pobočka Český Brod

2003

Výstavba nové teplovodní kotelny, stavební úpravy


FAKULTNÍ NEMOCNICE Hradec Králové

2003

Centrální přípojka pitné vody pro celý areál, provizorní propojení na rozvod pitné vody


GOLGOT Nymburk

2002

Dodávka automatické CHÚV - kyselá dekarbonizace


LAKSYMA Nedakonice

2002

Dodávka a instalace parní kotelny, včetně CHÚV, TÚV, kotle 1xBK 2,5 1xKU VP 1000 s bezobslužným systémem


ČESKÁ ZBROJOVKA Uherský Brod

2002

GO parního kotle BK 8


LIHOVAR Svobodné Heřmanice

2002

Dodávka a instalace parní kotelny včetně CHÚV A TÚV, kotel KU VP 1500


VELVETA Varnsdorf a.s.

2002

Výměna přehříváku páry na kotli G 35 t/h, 3,8 MPu 440 st.C


MODEL OBALY a.s. Opava

2002

Plynofikace kotle OKP 16 s hořákem SAACKE, instalace elektronického poměru palivo/vzduch pro kombinovaný hořák TTO/plyn, průmyslový plynovod včetně doregulační stanice plynu


VETAS Chotýčany

2002

Dodávka a montáž hořáku SAACKE na spalování živočišných tuků na kotli BK 8, čerpací stanice tuků


PRECIOSA Turnov

2002

Dodávka, montáž a uvedení do provozu 3 ks hořáků Weishaupt G9 na kotlích MON 3


KM BETA Bzenec - Přívoz

2002

Dodávka a montáž teplovodní kotelny 2,2 MW včetně řídícího systému


LÁZNĚ Luhačovice

2002

Dodávka a montáž napájecí nádrže 15m3 včetně odplyňovače


MEVA Roudnice

2002

Mobilní teplovodní kotelna, kotle Wiessman 720 kW a 180 kW, hořáky Weishaupt


VITANA Byšice

2002

Dodávka a montáž kompletní ÚV, CHÚV Eurowater - kyselá dekarbonizace, kompletní nová TÚV


ŽOS České Velenice

2002

GO roštu kotle RK 16


CIHELNA Libochovice

2002

Rekonstrukce panelárny, teplovodní kotelna 2x260kW, plynové zářiče, ohřev TÚV, rozvody plynu a vody, RS plynu


OK KONSTRUKCE Kutná Hora

2002

Rozvody ZP, dodávka a montáž plynových zářičů


MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY

2002

Montáž kotle BK 6,5 ekonomisér, BOsB Spirax Sarco


MASARYKOVA NEMOCNICE Ústí n/L

2002

Dodávka a montáž hořáku APH 90 na kotel BK 12


GUMOTEX Břeclav

2002

Dodávka tlakových nádrží pro gumárenský provoz - akumulátory páry, vzdušník, aktivační nádrže


FN Hradec Králové

2002

GO ohříváků pára/voda 2x 64m2


FNSP Ostrava - Poruba

2002

Rekonstrukce automatiky hořáků PHZ 420 včetně nové plyn. řady BK6


OTMA Kunovice

2001

Dodávka a instalace parní kotelny 4,6 MW kotel BK6,5 a hořák APH 45 PZI


SEMPERFLEX OPTIMIT Odry

2001

Oprava parního kotle ČKD 12 t/h - výměna přehříváku páry a ekonomizéru


MEVA Roudnice

2001

Mobilní teplovodní kotelna, kotel Viesman 1400kW, hořák Weishaupt


ASAVET Biřkov

2001

Úprava a doplnění plynového hořáku SAACKE o olejovou část, dodávka, montáž a uvedení do provozu elektronické automatiky pro dvě paliva s nezávislými servomotory, 16t/h


ŽPSV Uherský Ostroh

2001

GO parního kotle BK6 a rekonstrukce CHÚV a TÚV


VELVETA Varnsdof

2001

Výměna přehříváku páry na G 35 - 3,9 Mpa, 445 stC


HEDVA Moravská Třebová

2001

Výroba a výměna přehříváku páry, kotel Kessel - Loos 8


VEBA Broumov

2001

Dodávka a montáž parní kotelny, kotle LOOS 2x 10t/h, hořáky Weishaupt, dodávka CHÚV, TÚV, kompletní projektová dokumentace


SAP Mimoň

2001

Plynofikace kotelny, BK 8 + APH 90, RS plynu


ČESKOMORAVSKÉ DOLY - Libušín

2001

GO tlakové části kotle ČKD R8


ŽŘUD - Masokombinát Písek

2001

Dodávka a montáž kotle BK 8 vč. atyp. přehříváku páry + hořáku RAY na TTO


FAKULTNÍ NEMOCNICE Hradec Králové

2001

Oprava kotle OKP 12, instalace hořáku APH 90 na kotle OKP 12 a BK 8


CIHELNA Libochovice

2001

Dodávka a montáž kotelny 1 t/h, TÚV, CHÚV, BOsB ERAB, plynová přípojka + RS, rozvody plynu po závodě