Reference 1992 - 2000


NAREX Praha a.s.

2000

Plynofikace areálu - ohřev TUV, dodávka kompletní teplovodní kotelny, 2x 940 kW, kotle TH Ratíškovice,hořáky WEISHAUPT


HAMÉ Babice a.s.

2000

Dodávka a instalace repasovaného plynového kotle BK 6 s přehř.páry, řídící systém kotelny - kaskáda plynových kotlů BK 6 a OKP 25


ŽOS České Velenice

2000

Ekologizace kotle 12t/h s přesuvným roštem


PRECIOSA Turnov

2000

1xBOsB SxS, automatická úpravna vody


JITONA Soběslav

2000

Plynofikace a BOsB kotleVSP 4t/h + dodávka BK 2,5t/h + přípojka ZP


ASAVET Biřkov

2000

Využití odpadního tepla, kondenzátní hospodářství


MEVA Roudnice

2000

Záv. Bezděkov dodávka kotle 1,4 MW + hořák Weishaupt


DIAMO Dolní Rožínka

2000

Dodávka a montáž řídícího systému, kontinuálního měření emisí a automatik s nezávislými servomotory s elektronickým řízením poměrů spalování pro 4 hořáky na kotli 25 tp/h


LIHOVAR Chrudim

2000

BOsB na kotlích 2x BK 10t/h a 1x BK6t/h + reg. napájení plynulá


CIHELNA Libochovice

2000

Parní kotelna 1t/h vč. ÚV, BOsB, rekonstrukce ÚT závodu


MITAS Praha a.s.

2000

Dodávka a montáž strojní části nové horkovodní stanice


KERAMICKÉ Závody Znojmo

2000

Dodávka a montáž kotle BK 4, hořák APH včetně projektu


HEDVA Rýmařov

2000

Instalace parního vyvíječe 1t včetně projektu


BARUM CONTINENTAL Otrokovice

2000

Dodávka a montáž kondenzátního hospodářství včetně M+R a projek


PIVOVAR Pardubice

2000

Dodávka a montáž kotle BK 6 a BK 8 vč. EKA, hořáky Weishaupt, řídící systém, TÚV + CHÚV - kyselá dekarbonizace, BOsB SPIRAX


DARTA Uherský Brod

2000

Dodávka a instalace teplovodního kotle 400kW


CIHELNA Hevlín

2000

Rekonstrukce CHÚV a TÚV, BOsB


NEMOCNICE Kostelec nad Černými Lesy

2000

Rekonstrukce kotelny


PRÁDELNA Česká Lípa

2000

Výroba dodávka a montáž přepravitelné výtopny BK4t/h


BEFACOAL Dobříš

1999

Ekologizace uhelného kotle 10t/h, 16t/h, měření páry SPIRAX-SARCO


TON Holešov

1999

Repase, montáž a uvedení do provozu 2x hořák SAACKE


DŮL FRANTIŠEK - Horní Suchá

1999

Montáž a uvedení do provozu 2x3 hořáky APH 45 s kombinovaným provozem na ZP a DP, kotle 2x16t/h Do odstavení dolu jsme poskytovali kompletní servis


HAMÉ Babice a.s.

1999

Výstavba nové plynové kotelny OKP 25


TROPICANA Drinks Žatec

1999

Dodávka a montáž kotle BK 4


MLÉKÁRNA Mor. Budějovice

1999

Dodávka a instalace kotle BGT 6,5, instalace ekonomizéru, TÚV


LIHOVAR Radkovice

1998

Nová plynová kotelna VSP1.6


SFINX Holešov

1998

GO kotle O 10 vč. BOsB SPIRAX-SARCO, odluh, odkal


ASAVET Biřkov

1998

Úprava parních rozvodů, rekonstrukce předúpravy a úpravy vody pro celý závod


TEPLO Bruntál

1998

Úprava 3ks uhelných kotlů ČKD 8 t/h na fluidní spalovaní


VIGONA Svitavy

1998

Výměna kondenzátní nádrže 10 m3


KORYNA Nábytek a.s. Koryčany

1998

Instalace staršího kotle OKP 8, jeho rekonstrukce z parního na horkovodní, instalace hořáku Saacke


GLAVERBEL Teplice

1998

Výstavba automatické UV


NEMOCNICE Benešov

1998

Bezkanálové potrubní rozvody páry, horké vody, TUV, II. etapa rekonstrukce areálu


HMZ a.s. Bruntál

1998

BOsB Spirax Sarco na VSP 4, VSP 6,5 - vč. automatického odluhu, výměna hořáku APH M 45 PZ


PRAGOCHEMA Praha

1998

Dodávka kotle BK 1,6 t/h


GLAVERBEL Dubí

1997

Dodávka montáž BK 4, ÚV, ŘS, BOsB Spirax Sarco


TYLEX Letovice a.s.

1997

Oprava roštu, ekologizece, kotle R 16


CUTISIN Kořenov

1997

Úpravna pitné vody


ČEZ Teplárna Náchod

1997

Plynofikace OKP 16, Weishaupt, řídící systém


TEPLO Bruntál

1997

Rekonstrukce kotle R10 na fluidní spalování


VELVETA Varnsdorf

1997

Ekologizace kotlů 2x 35 t/h, řídící systém, 4x plyn.hořák Weishaupt G70


MORPA Vlčice

1997

Rekonstrukce mazutové kotelny, 2x VSK 4, hořáky Weishaupt


KERAMICKÉ závody Podbořany

1997

ŘS teplovodní kotelny


AMT Čeňkov

1997

Dodávka BK 2,5, kouřové nástavce, potr. rozvody, armatury


NEMOCNICE Kostelec nad Černými lesy

1997

Rek. kotelny, UV, BOsB Spirax Sarco, výměna hořáků Třebíč za hořáky Weishapt na LTO - 2 x BK 6 a 1 x BK 4


VIAL Zlín-Malenovice

1996

Provizorní plynová kotelna VSP 4


ZÁSOBOVÁNÍ Vsetín

1996

Oprava potrubních rozvodů


UHERSKÝ Brod

1996

Oprava tlakového systému a roštu kotel RK 10


MEVA Roudnice

1996

Dodávka a montáž teplovodní kotelny Viessman 3x 1,4 MW , 1x 0,7 MW , hořáky Weishaupt kogenerační jednotka GEB 160 CHÚV rekonstrukce vytápění, rozvody, plynová přípojka, stavební část, řídící systém


MORPA Olšany a.s.

1996

Montáž nové plynové kotelny kotel 2x BK 6,5 , CHÚV, TÚV


KRYTINA Hranice

1996

Lokální topení, rekonstrukce vytápění


PRABOS Slavičín a.s.

1995

Plynofikace kotelny, montáž dodatkového ohříváku vzduchu na kotel RK 4


EZA Šumperk

1995

Montáž kotle BK 6, nová technologie kotelny


VOP Šternberk

1995

Výměna konvekčních svazků a zadní stěny kotle R 10


ŽELEZÁRNY Králův Dvůr

1995

Montáž kotle OKP 25


SUMTEX s.r.o.Šumperk

1995

Výstavba nové plynové kotelny s kotli VSP 1 a VSP 4 včetně komplet. vodního hospodářství


ELEKTRÁRNA Kolín a.s.

1994

Demontáž 2 uhelných kotlů 35 t/h, montáž nového plynového kotle K 75 tp/h


MORAVIA Hlubočky s.p.

1994

GO kotle R 10H včetně roštu


ZPS a.s.Energetika Zlín

1994

Odprášení dvou kotlů R 10H - látkové filtry ZEOS - , dodávka plynového kotle BK 10H, hořák SAACKE


UNEX Uničov

1994

Dodávka a montáž kotle HBK 6,5. Rekonstrukce kotelny z parní na horkovodní, BOsB ERAB, rekonstrukce kotle OKP 16 pro horkovodní provoz


ŽĎAS Žďár nad Sázavou a.s.

1993

Plynofikace uhelného kotle 40 t/h, oprava kotle 65 tp/h, montáž nového kotle OKP 25 pro teplárenské účely včetně CHÚV - hořák SAACKE


KOVOHUTĚ Břidličná a.s.

1993

Nový kotel BK 10 s hořákem SAACKE


DP Praha - Řepy a.s.

1993

Výměna tlakové části OKP 8 H


PBH Vsetín s.p.

1992

Postupná výměna plynových kotlů OKP 25, 2x OKP 16


TON Holešov s.p.

1992

Výměna konvekčních částí kotle 20 tp/h, ohřívák vzduchu, ohřívák vody, přehřívák páry, výměna odpopílkování u 2 kotlů ČKD 8 t/hPIKA Bzenec s.r.o.

2000

Nová plynová kotelna 1x VSP 4, provoz kotelny bez trvalého dozoru


ASAVET Biřkov

2000

Dodávka a montáž přep. výtopny OKP 16, úprava parních rozvodů, rekonstrukce předúpravny a úpravny vody pro celý závod, montáž BOsB na kotel 16t/h


LIHOVAR Vyšehněvice

2000

Dodávka + montáž kotle BK 1t/h + hořák + kouřovod


CIHELNA Dolní Bukovsko

2000

2x BOsB Spirax Sarco na kotle VSP 2,5t/h, plynofikace kotlů VSP 2,5t/h s hořáky APH


JITONA Prachatice

2000

Plynofikace a BOsB kotle VSP 4t/h + dodávka BK 2,5t/h + přípojka ZP, ÚV


CUTISIN Kořenov

2000

Rekonstrukce chlazení vody, nové chladírny, filtrace vody


MLÉKO Telč

2000

Dodávka a montáž kotle BK 2,5 vč. přípojky plynu, ÚV, dodávka kotle 1,6t/h s hořákem APH 16, BOsB pro kotle BK 2,5 a BK 1,6t/h


TEPLÁRNA Jaroměř

2000

Kotel BK 6t/h s hořákem APH 45 PZ, BOsB Spirax Sarco


TEPLÁRNA Kyjov

2000

Spalinový kotel 4,4 t/h za sklářskou vanu


PERLA Zábřeh

2000

Dodávka a montáž BK 4, BK 1,6 hořáky APH, plynová příp. reg. stanice, ÚV, BOsB Spirax-Sarco


PNEU Vraník, Slušovice

2000

Montáž parního kotle BK1, dodávka a montáž hořáku WEISHAUPT na spalování LTO, instalace BOsB ERAB včetně kompletního projektu


OCEL PROFIL Staré Město

2000

Dodávka a montáž chladících okruhů výrobní linky ocelových profilů včetně projektu


MORAVSKÉ Teplárny Zlín

2000

Výměna kondenzátního potrubí (600m, DN 150) v teplovod. kanále


SEMPERFLEX OPTIMIT Odry

2000

Oprava tlakového celku kotle 20t, instalace 4 ks výměníkových stanic


NEMOCNICE Nový Jičín

2000

Generální oprava parního kotle BK 8


UNEX Uničov

2000

Výměna automatiky hořáku s elektronickým řízením spalování, zapojení do stávajícího ŘS včetně úpravy spalování podle aktuálních spalin, I.etapa montáže nového ŘS, kotel 16 tp/h


POLNOHOS. DRUŽ. Bratislava

2000

Přestavba parního kotle BK6 na teplovodní kotel


ENASPOL Velvěty

2000

Instalace parního bubnu pro chemickou spalovací pec


VELVETA a.s. Varnsdorf

1999

Výměna tlakového systému a plynofikace OKP 12 - mobilní kotelna


ŠKO-ENERGO Ml. Boleslav

1999

Záložní zdroj tepla 4MW, zapůjčení, montáž, provoz


AUTOPAL Hluk

1999

Dodávka, montáž a uvedení do provozu 4 ks hořáků Weishaupt


PRÁDELNA Česká Lípa

1999

Výroba, dodávka a montáž mobilní kotelny 4t/h - kotel s hořákem APH 45


PIKA Bzenec

1999

GO kotle EMO CELJE 4 t/hod


PIVOVAR Svitavy

1999

CHÚV + skokové napájení ERAB


GALENA Opava

1999

Dodávka a instalace OKP 16, hořák SAACKE SG 150, EKO, automat. CHÚV, řídící systém, 2x redukční stanice páry


BAREVNA Bi Textil Podivín

1998

Instalace parního vyvíječe CERTUS 0,85t/h, včetně plynové přípojky s doregulací a MaR, částečná rekonstrukce úpravny vody


GOLGOT Nymburk

1998

Výstavba plynové kotelny s VSP 1600, přípojka plynu,BOsB vč. odluhu, TUV, CHUV


LUPRA Luhačovice

1998

Přetrubkování kotle BK 8


TON Bystřice pod Hostýnem

1998

GO kotle ČKD 20 t/hod


MITAS a.s. Praha

1998

Rekonstrukce regeneračního zařízení


CUTISIN Jilemnice

1998

Rekonstrukce kotelny, výměna hořáků na 3x BK 8, rekonstrukce UV, ŘS, BOsB SxS


ENASPOL Ústí nad Labem

1998

Instalace parního bubnu pro chem. spalovací pec, BOsB Spirax Sarco


ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

1998

Záložní zdroj tepla 4MW, zapůjčení, montáž


LIHOVAR Merklín

1998

Montáž kotle 3 t/h, BOsB Spirax Sarco


MLÉKÁRNA Jihlava

1998

Dodávka a montáž kotle BK 8


TEPLÁRNA Jaroměř

1997

GO tlakové části a vyzdívek kotle 35 t / h


MLÉKÁRNA Mor.Budějovice

1997

Dodávka a montáž parního kotle BK 6


ZETOR Havlíčkův Brod

1997

GO kotle VSP 1.6


MEZ Nedvědice

1997


NEMOCNICE s pol. Nový Jičín

1997

Přetrubkování tlakového celku BK 8


NOVÁ HUŤ Zábřeh

1997

Plynofikace kotelny 2x VSP 4, 1x VSK 4, Autoflame, monitorovací systém


TEXTONIA Červený Kostelec

1997

Mobilní kotelna 6t/hod


PRŮMYSLOVESTA a.s.

1997

Měření tuků v kondenzátu


BEFACOAL Dobříš

1997

Ekologizace uhelného roštovacího kotle 10 t / h


SÍDLIŠTĚ Mír Slavičín

1996

Rekonstrukce teplovodní kotelny 2x KDVE 25


OPTIMIT Odry

1996

Výměna přehříváku páry a ekonomizéru na kotli 20 tp/h


TOFA Tlumačov a.s.

1996

Montáž nové plynové kotelny VSP 1,6 + plynová přípojka


HEDVA Rýmařov a.s.

1996

Nová přípojka plynu a montáž přepravitelné výtopny GENERÁTOR, dodávka a montáž plynové kotelny 2x BK 6,5


AGRITEC Šumperk s.r.o.

1996

Dodávka montáž plynové kotelny 1x VSP1 + 1x VVP 1000


RAAB Karcher Zlín - Malenovice

1996

Horkovodní přípojka


ARIES Teplice

1996

Plynofikace BK 6


FATRA a.s. Napajedla

1995

Úprava hliníkových nádob, montáž chladících jímek, potrubní rozvody, přípojka ke strojům ústředního vytápění


JITEX Písek

1995

Kompletní montáž kouřovodů, ohříváku vody a vzduchu


OLPA Jindřichov

1995

Montáž kotle BK 10 včetně přívodu plynu


MLÉKÁRNA Česká Lípa

1995

Demontáž uhelného kotle R 16, montáž nového plynového kotle OKP 12


AUTOPAL Rychvald a.s.

1994

Montáž kotelny BK 4 a OKP 16 včetně reg. stanice plynu


KRAS Boskovice a.s.

1994

Dodávka kotle BK 4


MASSAG a.s. Bílovec

1994

Stavba kotelny včetně úpravny vody a horkovodních rozvodů [3 500 m] 1x 7,1 MW/h; 2x 4,5 MW/h


ODETKA - Vrbno pod Pradědem

1994

Výstavba plynové kotelny 2x 2,5 tp/h včetně TÚV a CHÚV regulační stanice plynu kotle SLATINA VSP


CUKROVAR Trenčianská Teplá a.s.

1993

GO plynového kotle 50 tp/h - hořáky SAACKE


AGROSTROJ Prostějov a.s.

1993

Montáž nové plynové kotelny 3x BK 10 a 2x BK 6,5


NEMOCNICE Uh.Hradiště

1993

Plynofikace mazutového kotle OKP 8 a nový kotel BK 10 s hořákem APH 90


PRAŽSKÁ Teplárenská a.s.

1993

Rekonstrukce dvou olejových kotlů OK 10 a montáž kotle BK 10 s hořákem WEISHAUPT včetně nové CHÚV


TON Bystřice pod Hostýnem s.p.

1992

GO kotle K1 20 tp/h včetně roštu